You are currently viewing ทำความรู้จักกฎหมายไทย กับกฎหมายตราสามดวง

ทำความรู้จักกฎหมายไทย กับกฎหมายตราสามดวง

  • Post author:
  • Post category:Blog

หากพูดถึงกฎหมายไทยนั้น กฎหมายไทยเริ่มต้นฉบับแรกแรกที่คนไทยมักจะเคยได้ยินกันก็คือชื่อของกฎหมายตราสามดวง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นการประมวลกฎหมายฉบับแรกที่ใช้นับตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์หรือก็คือยุคสมัยปัจจุบันที่เริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนั่นเอง ซึ่งเราจะพาทุกท่านมา ทำความรู้จักกฎหมายไทย ฉบับนี้กันให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมสักหน่อย เพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายพื้นฐานซึ่งเป็นรากฐานที่นำมาใช้จนถึงกระทั่งยุคสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ายุครัชกาลที่สี่ ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่นานมากพอสมควรก่อนที่จะมีการเข้ามาของกฎระเบียบต่างๆทางฝั่งยุโรปจนทำให้ต้องมีการเปลี่ยนและประมวลกฎหมายใหม่ เรามาทำความรู้จักที่มาของการเกิดกฎหมายฉบับเก่านี้กันเสียหน่อยว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

ทำความรู้จักกฎหมายไทย จุดเริ่มต้นเกิดกฎหมายตราสามดวง

เริ่มแรกก่อนที่จะมียุครัตนโกสินทร์นั้น ก่อนที่จะเป็นยุครัตนโกสินทร์เริ่มจากในสมัยอยุธยา สิ่งที่นำมาใช้เป็นกฎหมายในยุคสมัยอยุธยานั้นเป็นกฎระเบียบที่ได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ คัมภีร์นี้ได้รับอิทธิพลผ่านมาทางชนชาติมอญซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอีกทอดหนึ่ง ในช่วงสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงแรกนั้นยังมีการใช้กฎหมายเดิมเหล่านี้อยู่ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยตามสมควร แต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้มีการประมวลกฏหมายขึ้นมาใหม่จนเกิดเป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนั้น เกิดมาจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่คนเมียซึ่งเป็นชู้กับผู้ชายคนอื่นกลับมาขอฟ้องหย่ากับสามีตัวเอง ซึ่งในการตัดสินครั้งนั้นยังใช้กฎหมายเก่าและเกิดความไม่เป็นธรรมกับฝ่ายสามีที่ถูกหย่าร้างไป

วิธีการประกาศกฎหมายสมัยก่อน

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงทำให้มีการชำระล้างกฎหมายใหม่ทั้งหมด กฎหมายข้อไหนที่มีความผิดปกติหรือไม่มีความยุติธรรมก็จะถูกล้มเลิกและยกเลิกใช้ไป และได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ต่างๆ ของกฎหมายไว้อย่างเรียบร้อย ในขั้นตอนสุดท้ายนั้นรัชกาลที่หนึ่งทรงตรวจสอบเอกสารกฎหมายเหล่านี้ด้วยตัวของพระองค์เองจากนั้นจึงให้จารึกลงบนสมุดข่อยทั้งหมดสามเล่มและบนปกปิดดวงตราบัวแก้ว,ตราพระคชสีห์และตราพระราชสีห์ไว้บนปกของทุกเล่ม อันเป็นชื่อที่มาของกฎหมายตราสามดวงนั่นเอง ซึ่งกฎหมายตราสามดวงนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการตัดสินคดีความผิดต่างๆทั่วไป  วิธีการที่จะทำให้ผู้คนรู้กฎหมายเหล่านี้ในสมัยก่อนนั้นคือ จะมีผู้ไปป่าวประกาศตามสถานที่สาธารณะเพื่อแจ้งให้กับผู้คนรับทราบ เพราะในบางข้อนั้นผู้คนก็ยังไม่ทราบว่าการทำเช่นนี้เป็นความผิดด้วยจึงจำเป็นจะต้องประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน