You are currently viewing กฎหมายที่อยู่กับตัวเราคนเกิดและคนตายมีวิธีใดบ้าง

กฎหมายที่อยู่กับตัวเราคนเกิดและคนตายมีวิธีใดบ้าง

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่ากฎหมายทะเบียนราษฎร์ได้มีข้อกำหนดไว้ว่าคนที่เกิดนั้นจะต้องแจ้ง คนเกิด หรือเวลาที่คนในครอบครัวเสียชีวิตนานแล้วก็ต้องแจ้งว่าคนนี้ตายแล้วและยังมีอีกมากมายในกฎหมายทะเบียนราษฎร์ที่เราต้องควรรู้ไว้ก็มีในการแจ้งการย้ายที่อยู่  แล้วปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างควรทำยังไงในการแจ้งหรือมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำเป็นอย่างแรก

คนเกิด

ถ้ามีคนเกิดในบ้านเราต้องให้เจ้าของบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนตามท้องถิ่นภายใน 15 วัน แต่ถ้าเกิดที่โรงพยาบาลนั้นทางโรงพยาบาลจะทำเรื่องแจ้งท้องที่เอง แล้วก็ให้พ่อแม่ไปแจ้งกับนายทะเบียนว่ามีคนเกิดนอกบ้านภายใน 15 วัน ถ้าเราแจ้งช้าอาจจะมีค่าโดนปรับได้ หรือในบางกรณีที่พบเด็กแรกเกิดที่ถูกทิ้งเอาไว้ เราสามารถนำเด็กคนนั้นไปส่งให้กับพนักงานปกครองได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่

เมื่อมีคนตาย 

ถ้าหากว่ามีคนตายภายในบ้านต้องให้เจ้าของบ้านให้ไปแจ้งนายทะเบียนในท้องที่ภายในเวลา 24 ชั่วโมง  การที่มีคนตายนอกบ้านนั้นเราควรเอาคนที่ไปด้วยหรือพบเห็นไปแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องถิ่นด้วย ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องนับเวลาจากพบศพด้วย ต้องมีพนักงานปกครองหรือตำรวจประจำท้องที่ด้วย หรือจะให้คนอื่นไปแจ้งก็ได้แต่ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านติดไปด้วย

สถานที่แจ้งตาย

ที่สำคัญเลยต้องแจ้งสถานที่ตายให้แก่นายทะเบียน ที่จะต้องมีคนในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการต่างๆในท้องที่ ถ้าสมมุติว่าแจ้งตายในเขตเทศบาล เราต้องแจ้งให้กับคนในสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่อยู่ในสำนักงานเทศบาล และถ้าตายนอกเขตให้แจ้งกลับสำนักงานตำบล มีคนตายในบ้านผู้นั้นมีชื่ออะไรบ้างเราจะต้องเอาทะเบียนบ้านไปด้วย