You are currently viewing กฎหมายที่ควรรู้ ในชีวิตประจำวัน

กฎหมายที่ควรรู้ ในชีวิตประจำวัน

  • Post author:
  • Post category:Blog

การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันก็ควรจะต้องมี กฎหมายที่ควรรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยทั่วไปกฎหมายจะใช้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษหรือความผิดทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรืออาญาถ้าเราศึกษาหรือมีความรู้นั้นก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้น้อยลงไปด้วย

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคล

การศึกษา กฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยงกับบุคคลนั้นมีทั้งในแบบกฎหมายบุคคลธรรมดาและกฎหมายนิติบุคคลซึ่งจะแตกต่างกับขึ้นอยู่กับดำเนินชีวิตถ้าเป็นในรูปแบบบริษัทก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนิติบุคคลไว้ด้วยย่อมเป็นประโยชน์มากกว่า รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สิน นิติกรรม การทำสัญญาต่างๆถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยก็ว่าได้ถ้าเราสามารถทำได้ถูกต้องก็จะทำให้ผลดีเกิดขึ้นกับตัวเรา ดังนั้นการศึกษากฎหมายไว้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานต่อไปอีกด้วย

กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับครอบครัว

การมี กฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับครอบครัวนั้นถือว่าเป็นประโยชน์มากในสังคมปัจจุบัน เพราะในสังคมมีการต้องใช้อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นการหมั้นหมาย การจดทะเบียนสมรสหรือการหย่าร้างเพราะจะมีเรื่องทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะทำให้ง่ายต่อการจัดการไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรหรือสินสมรสต่างๆอีกทั้งมีเรื่องของมรดกแล้วก็เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมอีกด้วยถ้ารู้ข้อกฎหมายนี้ไว้จะถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก

กฎหมายที่ควรรู้ อื่นๆกับชีวิตประจำวัน

จะให้พูดกัน กฎหมายที่ควรรู้ ในส่วนของสังคมก็มีอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของบุคคลเช่นการเสียภาษี การใช้สิทธิเลือกตั้ง การแจ้งย้ายเข้าหรือออกจากทะเบียนบ้านนั้นก็ล้วนสำคัญเช่นกัน อีกทั้งการมีบัตรประจำตัวประชาชน เกี่ยวกับการรับราชการทหาร แล้วก็มีกฎหายเกี่ยวกับการความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างต่อเติมอาคารด้วย ถ้าเราได้ศึกษาและมีความรู้ก็จะทำให้เราสามารถทำได้ง่ายและถูกต้องซึ่งนั่นก็เป็นผลดีกับเรามากมาย