You are currently viewing กฎหมายคืออะไร

กฎหมายคืออะไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

กฎหมายคืออะไร กฎหมายนั้นคือคำสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองแผ่นดินต่อราษฎร หากมีราษฎรคนใดไม่ทำตามกฎหมายที่ถูกบัญญัติไว้ก็ต้องมีบทลงโทษ การที่ฝ่าฝืนจะได้รับผลมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลที่มาของกฎหมายสามารถแบ่งแยกได้เป็นสองคำคือคำว่า กด ซึ่งมาจากคำว่ากฎหรือกำหนดความของพฤติกรรม และคำว่า หมาย จากที่คนเราถ้าฝ่าฝืนก็จะมีหมายโทษไปเป็นขั้นเป็นตอน สรุปคำว่ากฎหมายจึงหมายถึง ข้อบังคับ,ระเบียบ,บทบัญญัติ ซึ่งให้ผู้ที่มีอำนาจในประเทศได้กำหนดมา เพื่อใช้จัดการบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนหรือคนในประเทศนั้นปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะได้รับผลตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้นั่นเอง

กฎหมายคืออะไร มีไว้ทำไมและมีความสำคัญอย่างไร

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่ากฎหมายนั้นสำคัญมาก ถ้าบ้านเมืองของเราในปัจจุบันไม่มีกฎหมาย ก็คงจะมีแต่คนเถื่อนไม่สนใจในกฎหมายอยากทำอะไรก็ทำตามใจ ทำให้ควบคุมความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชากรได้ยากมากขึ้น มีการแก่งแย่งมากขึ้น การมีอยู่ของกฎหมายนั้นทำให้เราต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไป แต่กฎหมายก็ย่อมเป็นเหมือนดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดผู้คุมกฎได้ใช้กฎหมายไปในทางที่ผิด ก็จะทำให้มีชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปเดือดร้อนอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามมีการกฎก็ย่อมดีกว่าไม่มีเลย อย่างน้อยๆมันก็เป็นบรรทัดฐานทำให้คนไม่ออกนอกลู่นอกทางจนทำให้เกิดการควบคุมไม่ได้

ที่มาของกฎหมาย

ที่มาของกฎหมายนั้นมีอยู่หลายแหล่งที่มาและมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด สามารถแบ่งแหล่งที่มาของกฎหมายตามภูมิภาคต่างๆที่ได้มีการกำหนดกฎข้อห้ามขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จารีตประเพณีการออกกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติในการปกครองของระบบประชาธิปไตย คำสั่งและกฤษฏีกาที่ออกโดยฝ่ายบริหารคำพิพากษาของศาล คือแหล่งที่มาของกฎหมายนั้นๆ ความคิดของนักวิชาการและกฎหมายมีส่วนช่วยให้กฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อใช้ในสังคมที่ปรับเปลี่ยนยุคสมัยตามๆกันไป จุดประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายขึ้นมานั้นเพื่อจัดระเบียบในสังคม ช่วยรักษาความสงบสุขให้มั่นคงและช่วยให้สังคมมีการพัฒนาดีขึ้นเจริญก้าวหน้าต่อไปตามลำดับที่ควรจะเป็น